دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1396/6/13 دوشنبه گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجادشده با بهره برداری از اتوماسیون اداری در مرکز دلیجان آیا بخش IT سازمان، تنها هزینه های سازمان را افزایش میدهد یا میتواند چند برابر (از ۳ تا بیش از چند ده برابر) هزینه ی صرف شده، ارزش (Value )برای سازمان تولید کند؟!
سازمان الکترونیک فرزین آیکن از حدود 1395/05/13 تا 1396/05/02 به مدت 11.6 ماه در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (مرکز دلیجان) در حال بهره برداری بوده است. در این مدت، حدود 5000 فرم در سازمان الکترونیک، ثبت شده و حداقل ارزش تولیدشده برابر با 216000000 ریال (ماهیانه 19000000 ریال) بوده است. طی این مدت، حداقل 48000 دقیقه ی عملیاتی (ماهیانه 4100 دقیقه ی عملیاتی معادل حداقل 0.6 نفر تمام وقت در ماه)صرفه جویی شده که بخش قابل توجهی از ارزش تولیدشده را به خود اختصاص داده است. حداقل میانگین ماهیانه ارزش تولید شده به ازای هر کاربر، 255000 ریال میباشد. همچنین در طول مدت بهره برداری، حدود 0.6 درخت نجات یافته است. آیا میدانستید، در سال 1395 ،بهای تمام شده ی یک دقیقه وقت عملیاتی کارکنان برای سازمانها حداقل 3900( سه هزار و نهصد) ریال است. در پیوست 1 ،کارشناسی این مبلغ آمده است. واحد مالی سازمان میتواند مبلغ دقیق را محاسبه نماید. آیا میدانستید در سال 1395 ،بهای تمام شده ی یک برگ کاغذ چاپ شده برای سازمانها حداقل 1150( یکهزار و یکصد و پنجاه)ریال است. در پیوست 2 ،کارشناسی این مبلغ آمده است. در بسیاری از سازمانها، این مبلغ ممکن است بیشتر باشد. در زمان تهیه ی گزارش، 73 کاربر، 3 واحد سازمانی و 859 پوشه در بایگانی الکترونیکی تعریف شده است. همچنین 28 فرم، 33 گزارش و 19 گردش کار در سازمان الکترونیک، طراحی و پیاده سازی شده است.

برای مطالعه گزارش صرفه جویی اینجا کلیک کنید.
کلمات کليدي
صرفه جویی
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved