دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1396/6/7 سه‌شنبه بازدید های دوره ای از حوزه های فن آوری اطلاعات مستقر در مراکز تابعه
به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، و با همکاری کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات مستقر در ستاد دانشگاه، بازدیدهای دوره ای بر مبنای چک لیست های تدوین شده به صورت تخصصی، متناسب با حوزه های مختلف فعالیت در مراکز تابعه به تفکیک، طبق برنامه زمان بندی از قبل تعیین شده ای در حال انجام می باشد. این فعالیت با هدف بهبود شرایط موجود در بخش آمار و فناوری اطلاعات در مراکز تابعه شکل گرفته است. امید است پایان هر دوره از بازدیدهای مذکور نتایج ثمر بخشی را هم راستا با رفع نیازهای متنوع این حوزه به همراه داشته باشد.
کلمات کليدي
فناوری اطلاعات, بازدید دوره ای
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved