مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشیا عمودی
صفحه اصلی
بازدیدها
جستجو
زمان دیجیتال
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
منو
منو
نظر خواهی
ورود کاربران
گزارش بازدید اتوماسیون از شبکه بهداشت و بیمارستان امام علی (ع) - شهرستان کمیجان
دریافت کتاب آزمون غیرحضوری امنیت در فضای سایبری
بازدید از مرکز کمیجان و پایش اتوماسیون اداری
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری در مرکز تفرش
بازدید از بیمارستان امیرکبیر و پایش اتوماسیون اداری
بازدید از بیمارستان ولیعصر (عج) و پایش اتوماسیون اداری
دریافت کتاب آزمون غیرحضوری رایانش ابری
بازدید از بیمارستان آیت الله خوانساری و پایش اتوماسیون اداری
بازدید از بیمارستان طالقانی و پایش اتوماسیون اداری
بازدید از معاونت غذا و دارو و پایش اتوماسیون اداری
برگزاری سمینار مدیران آمار و فناوری اطلاعات سراسر کشور
کسب دو  رتبه در مسابقات بخش کتبی بیست ویکمین جشنواره قرآن وعترت (ع) توسط کارکنان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
راه اندازی فکس از طریق اتوماسیون اداری
ارتقاء  سرور وب اتوماسیون اداری
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده با بهره برداری از  اتوماسیون اداری در مرکز کمیجان
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده با بهره برداری از  اتوماسیون اداری در مرکز خنداب
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده با بهره برداری از  اتوماسیون اداری در مرکز آشتیان
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده با بهره برداری از  اتوماسیون اداری در مرکز شازند
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجاد شده با بهره برداری از  اتوماسیون اداری در مرکز تفرش
گزارش اجمالی صرفه جویی و ارزش ایجادشده با بهره برداری از اتوماسیون اداری در مرکز دلیجان
1 2