مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشیا عمودی
صفحه اصلی
بازدیدها
جستجو
زمان دیجیتال
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
منو
منو
نظر خواهی
ورود کاربران
راه اندازی سامانه پذیرش اینترنتی کلینیک امام رضا(ع)
ارتقاء ورژن جدید نرم افزار بیمارستانی HIS مستقر در مراکز آموزشی درمانی امیرکبیر و آیت الله طالقانی
جمع آوری و تهیه اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات
تشکیل اولین کمیته فناوری تحول سلامت
گزارش بازدید اتوماسیون از دانشکده بهداشت و توانبخشی
گزارش بازدید اتوماسیون از شبکه بهداشت و بیمارستان امام سجاد (ع) - شهرستان آشتیان
گزارش بازدید اتوماسیون از شبکه بهداشت و بیمارستان امام علی (ع) - شهرستان کمیجان
دریافت کتاب آزمون غیرحضوری امنیت در فضای سایبری
بازدید از مرکز کمیجان و پایش اتوماسیون اداری
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری در مرکز تفرش
بازدید از بیمارستان امیرکبیر و پایش اتوماسیون اداری
بازدید از بیمارستان ولیعصر (عج) و پایش اتوماسیون اداری
دریافت کتاب آزمون غیرحضوری رایانش ابری
بازدید از بیمارستان آیت الله خوانساری و پایش اتوماسیون اداری
بازدید از بیمارستان طالقانی و پایش اتوماسیون اداری
بازدید از معاونت غذا و دارو و پایش اتوماسیون اداری
برگزاری سمینار مدیران آمار و فناوری اطلاعات سراسر کشور
کسب دو  رتبه در مسابقات بخش کتبی بیست ویکمین جشنواره قرآن وعترت (ع) توسط کارکنان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
راه اندازی فکس از طریق اتوماسیون اداری
ارتقاء  سرور وب اتوماسیون اداری
1 2