چهارشنبه 1 آذر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بازدید جناب آقای محمدرضا شیرازی از بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
خدمت رسانی مطلوب بخش رادیولوژی و سونوگرافی
اولین بیمار پذیرش شده در بخش بستری بیمارستان
جلسه اعتبار بخشی
برگزاری دوره آموزشی
بیشتر
بازدید وزیر محترم بهداشت از بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 19/04/1396 وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی و هیات همراه طی سفر به استان مرکزی از شهرستان نخبه پرور فراهان و بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان به همراه استاندار استان مرکزی جناب آقای زمانی قمی و نماینده شهرستان فراهان،تفرش و آشتیان جناب آقای حسینی بازدید نمودند.
کلمات کليدي
وزیر بهداشت, استاندار, بازدید
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved