شنبه 30 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1396/6/26 يكشنبه جلسه اعتبار بخشی برگزاری جلسه اعتبار بخشی بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان در روز  شنبه مورخ 25/شهریور/1396 دومین جلسه اعتبار بخشی بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان با حضور مدیریت بیمارستان خانم خسروانی و کلیه مسئولین واحدها در سالن جلسات بیمارستان برگزار شد در این جلسه پیرامون خطی مشی ودستورالعمل ها و روش اجرایی سنجه های اعتبار بخشی بحث  وتبادل نظر شد.
کلمات کليدي
اعتبار بخشی
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved