دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت1396/2/23 شنبه برگزاری کمیته غذا و دارو در تاریخ 96/02/20 جلسه غذا دارو با حضور دکتر محمدرضا حجتی و خانم خسروانی مدیریت بیمارستان و حضور اعضای کمیته برکزار شد. در روز چهارشنبه مورخ96/02/20 راس ساعت 10 صبح ،کلیه اعضای کمیته غذا و داروی بیمارستان فرهنگ خسروانی و شبکه بهداشت ودرمان فراهان با حضور دکتر محمدرضا حجتی و خانم خسروانی مدیریت بیمارستان در اتاق ریاست شبکه بهداشت ودرمان فراهان تشکیل جلسه دادند و به هم اندیشی وبررسی نقاط قوت وضعف موجود پرداختند و در جهت بهتر انجام شدن امور دستورات مقتضی را صادر  نمودند.
کلمات کليدي
کمیته غذا و دارو
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved