چهارشنبه 1 آذر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بازدید جناب آقای محمدرضا شیرازی از بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
خدمت رسانی مطلوب بخش رادیولوژی و سونوگرافی
اولین بیمار پذیرش شده در بخش بستری بیمارستان
جلسه اعتبار بخشی
برگزاری دوره آموزشی
بیشتر
1396/1/26 شنبه بررسی عملکرد پرسنل درمان برگزاری جلسه بررسی عملکرد پرسنل بالینی در ایام تعطیلات در تاریخ 96/01/25 جلسه ای با حضور دکتر محمدرضا حجتی و خانم خسروانی و مسئولین بخشهای بالینی و پرسنل بالینی برگزار شد و در این جلسه به بررسی عملکرد واحدهای اورژانس و مامایی در ایام تعطیلات پرداخته شد و در جهت رفع نواقص موجود در کار این پرسنل راه حل هایی ارائه شد.
کلمات کليدي
جلسه, پرسنل بالینی
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved