پنجشنبه 2 آذر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بازدید جناب آقای محمدرضا شیرازی از بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
خدمت رسانی مطلوب بخش رادیولوژی و سونوگرافی
اولین بیمار پذیرش شده در بخش بستری بیمارستان
جلسه اعتبار بخشی
برگزاری دوره آموزشی
بیشتر
1396/1/26 شنبه جلسه توجیه اعتبار بخشی با حضور دکتر محمدرضا حجتی ریاست بیمارستان و خانم خسروانی مدیر بیمارستان و کارکنان بخشهای بالینی جلسه ای مبنی بر ابلاغ برخی دستور العمل ها برگزار شد. در روز چهارشنبه مورخ 96/01/23 جلسه ای با حضور دکتر محمدرضا حجتی ریاست بیمارستان  وخانم خسروانی مدیریت بیمارستان فرهنگ خسروانی در سالن جلسات بیمارستان برگزار شد و طی این جلسه دستورالعملهای مربوط به اعتبار بخشی با توجه به صدور پروانه تاسیس بیمارستان بررسی شد وبه حضور پرسنل اعلام گردید.
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved