پنجشنبه 2 آذر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


بازدید جناب آقای محمدرضا شیرازی از بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
خدمت رسانی مطلوب بخش رادیولوژی و سونوگرافی
اولین بیمار پذیرش شده در بخش بستری بیمارستان
جلسه اعتبار بخشی
برگزاری دوره آموزشی
بیشتر
1395/12/26 پنجشنبه تقدیر و تشکر مدیریت بیمارستان از پرسنل درمان مدیریت بیمارستان خانم خسروانی در بازدید از بخشهای درمانی از پرسنل این بخش ها تقدیر و تشکر ویژه ای به عمل آوردند. در مورخ 26/12/95 طی بازدید مدیریت بیمارستان خانم خسروانی از بخش های درمانی (بخش مامایی،بخش اورژانس،داروخانه و آزمایشگاه) از این عزیزان بابت زحمات خستگی ناپذیر و بی وقفه در طی یکسال گذشته و خدمت رسانی مطلوب به بیماران و ارباب رجوع در طی سال 1395،تقدیر و تشکر ویژه ای به عمل آوردند. 
کلمات کليدي
تقدیر و تشکر, خانم خسروانی
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved