دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1395/12/19 پنجشنبه بازدید دکتر حسینی نماینده شهرستان آشتیان،تفرش و فراهان در تاریخ 95/12/19 آقای دکتر حسینی از بخش های در شرف افتتاح(بستری،اتاق عمل و دیالیز) بیمارستان بازدید نمودند. جناب آقای دکتر محمد حسینی نماینده شهرستان های آشتیان،تفرش و فراهان  در روز پنج شنبه 95/12/19 در بازدیدی از بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان از امکانات و مراحل پیشرفت ساخت وساز بخش های در شرف افتتاح(بخش بستری،اتاق عمل ودیالیز) دیدن نمودند.
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved