دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اعلام شد .
سال 96 ،اقتصاد مقاومتی :تولید -اشتغال
اطلاعیه
  • 1396/8/8 دوشنبه اطلاعیه
    با عنایت به برگزاری چهارمین فراخوان بورسیه داخل دانشگاهها افرادی که به عنوان نفرات اول ودوم از نظر علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک -ساوه وخمین امتیاز کسب کردند جهت ارسال مدارک اداری وفرهنگی و....در اسرع وقت با دبیرخانه جذب هیات علمی اراک تماس بگیرند
اطلاعیه
  • 1396/8/8 دوشنبه اطلاعیه
    با عنایت به برگزاری فراخوان های جهاردهم ،سیزدهم و.... جذب هیات علمی دانشگاهها واعلام نتیجه به افراد متقاضی خواهشمند است کلیه متقاضیان شرکت کننده اعم از پذیرفته شده وعدم پذیرفته شده نسبت به اخذ مستندات علمی خود از ذبیرخانه جذب هیات علمی این دانشگاه به صورت حضوری اقدام فرمایند
اطلاعیه
  • 1395/6/21 يكشنبه اطلاعیه
    مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دستیاری سال 95 1- کپی تمام صفحات شناسنامه 2-کپی کارت ملی 3- دو قطعه عکس 4- کپی حکم کار گزینی در صورت استخدام اداری 5- تکمیل فرم مربوط به هسته تحقیق ونظر دهی لطفا فایل فرم مربوطه را پرینت گرفته وقبل از مراجعه به هسته تحقیق ،تکمیل وهمراه سایر مدارک تحویل هسته تحقیق دهید 6- امضای فرم اظهار نامه
بیشتر
1395/6/21 يكشنبه اطلاعیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دستیاری سال 95 1- کپی تمام صفحات شناسنامه 2-کپی کارت ملی 3- دو قطعه عکس 4- کپی حکم کار گزینی در صورت استخدام اداری 5- تکمیل فرم مربوط به هسته تحقیق ونظر دهی لطفا فایل فرم مربوطه را پرینت گرفته وقبل از مراجعه به هسته تحقیق ،تکمیل وهمراه سایر مدارک تحویل هسته تحقیق دهید 6- امضای فرم اظهار نامه
باسمعه تعالی
لطفا در این قسمت چیزی ننویسید
 

                                      وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشکی
هیات مرکزی گزینش دانشجو
فرم مشخصات شرکت کنندگان در آزمون دوره               دستیاری گروه پزشکی
الف:تاریخ آزمون:                                                           رشته پذیرفته شده :
ب:دانشگاه محل تحصیل دوره عمومی            سال ورود           سال فارغ التحصیلی
دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی نام واحد دانشگاهی خود را ذکر نمایند :
تذکر1:چنانچه این فرم ناقص تکمیل گردد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر2:قسمتهی که جواب ندارد با خط تیره مشخص گردد.
تذکر3:مدارکی که باید پیوست شود :دو قطعه عکس, تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام خانوادگی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام :
 
شماره شناسنامه :                     کد ملی :                                        نام پدر:                             تاریخ تولد:                              محل تولد :       
دین:                          مذهب :                               وضعیت تاهل :                     وضعیت خدمت وظیفه :                         تابعیت :             
نام و نام خانوادگی قبلی :                                          نام و نام خانوادگی ومیزان تحصیلات همسر :
شغل ومحل کار همسر :                                                         شغل پدر :                                                  شغل مادر :     
آدرس محل زندگی والدین :                                                                                           کد پستی                                تلفن :                                           .             
ج:چنانچه پرسنل رسمی نیروهای نظامی ,انتظامی و یا دوایر دولتی می باشید ذکر نمایید
د:متقاضی استفاده از سهمیه :آزاد مناطق محروم رزمندگان وایثارگران جانبازان بیش از 70 در صد یا آزادگان بیش از 2 سال اسارت در زمان دانشجویی اتباع خارجی مسول اجرایی ,پزشک خدمت کرده در مناطق محروم سایر:
نام دانشگاههای محل تحصیل به صورت مهمان یا انتقالی :                                                                       آزمونهای قبلی )نتایج دو دوره آخر )    
ردیف
نام دانشگاه
تاریخ شروع
تاریخ پایان

محل آزمون
 
 
نتیجه آزمون عملی
 
 
نتیجه گزینش عمومی
 
 
 
میهمان یا انتقال

1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
   وضعیت اشتغال خدمت فعلی وتعهدات قانونی
 
نام محل کار
مسولیت
تاریخ شروع و خاتمه
نوع استخدام(رسمی پیمانی)
آدرس دقیق و تلفن
فعالیت فعلی
 
 
 
 
 
طرح خارج از مرکز
 
 
 
 
 

کارکنان رسمی دولت وپرسنل رسمی نیروهای نظامی وانتظامی لازم است تصویر حکم کارگزینی خود را ضمیمه نمایند.
                                                                           

 
 
 
سابقه حضور داوطلبانه درجبهه (تصویر مستندات مربوطه ضمیمه شود.)
ردیف
       تاریخ شروع       
        تاریخ خاتمه      
           نهاد یا ارگان اعزام کننده
           محل خدمت
 1    
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
سابقه همکاری با ارگانهای انقلاب اسلامی یا نهادهای دولتی
ردیف
    نام محل
   استان
       شهر
    تاریخ شروع و خاتمه
         نوع فعالیت
          ارتباط
 1    
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
وابستگی درجه یک به خانواده شهید    مفقودالاثر      اسیر      نام ونام خانوادگی ایشان:
نسبت شما با وی                      محل شهادت اسارت مفقود شدن                                       زمان
چنانچه مجروح یا جانباز میباشید :مجروح    جانباز    در صد جانبازی 
آیا عضو نیروی مقاومت بسیج می باشید:بله    خیر 
و:مشخصات دونفر از افراد مورد اطمینانی که شما را کاملا می شناسند و ترجیحا از افراد شناخته شده باشند و دو نفر از دوستان مورد اطمینان زمان تحصیل که با شما آشنایی نزدیک داشته باشند و هیچگونه نسبت خانوادگی با شما نداشته باشند به ترتیب ذکر نمایید.
ردیف
 نام ونام خانوادگی
      شغل
 مدت آشنایی
     نحوه آشنای
                       آدرس و تلفن
 1    
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
نام دو نفر از اساتید دانشگاه محل تحصیل که شما را می شناسند ذکر نمایید.
ردیف
 نام ونام خانوادگی
 رشته تحصیلی 
 دانشکده یابیمارستان
 گروه آموزشی
                       آدرس و تلفن
 1    
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
آدرسهای محل سکونت به طور دقیق نوشته شود :
 
 استان
 شهر
                  آدرس پستی (کد پستی ذکر شود )
    تاریخ شروع و خاتمه
           تلفن
فعلی
 
 
 
 
 
قبلی
 
 
 
 
 
سابقه محکومیت کیفری یا ممنوعیت پذیرش در دانشگاه پس از بازگشایی دانشگاهها یا هرگونه توبیخ کتبی و شفاهی در کمیته انضباطی
ردیف
                            نوع سابقه
      تاریخ وقوع
          نوع حکم
      محل صدورحکم
 1    
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
چنانچه دارای وابستگی گروهکی می باشید با ذکر نوع فعالیت در یک سطر شرح دهید
 
شماره تلفن ضروری جهت تماس با ذکر کد شهرستان                             تلفن همراه                               E-MAIL:
اینجانب                             داوطلب شرکت در آزمون دستیاری سال         دوره              دانشگاه علوم پزشکی
این فرم را صادقانه وبا دقت تکمیل نموده ومسولیت صحت مندرجات را بعهده گرفته ودر صورت اثبات خلاف مندرجات فوق حق هیچگونه اعتراضی در نتیجه آزمون را نخواهم داشت .
                                               تاریخ تکمیل فرم                                   امضا                                         مهر و نظام پزشکی

بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved