پنجشنبه 2 آذر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسالنامه آماری اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

نهادها و سازمان ها در راستای ارتقا و قرارگیری در مسیر رشد از روش های متفاوتی بهره می برند که این روش ها گاهی دچار پیچیدگی می گردد که البته طی نمودن این مسیر جهت ارائه خدمات چندان هم آسا نیست. نظام سلامت در کشورهای مختلف نیز یکی از پیچیده ترین برنامه ها برای اجرا می باشد. تبیین و شفافیت مبانی، نیاز به وجود آمار و ارزیابی پتانسل های موجود و عملکرد واحدهای مختلف جهت برنامه ریزی دارد.

در این راستا اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی اراک به بررسی عملکرد دانشگاه در قالب سالنامه آماری پرداخته است که در واقع سنگ زیربنای یکپارچه و تجمیع سازی اطلاعات آماری دانشگاه محسوب می گردد.

                                                          


                                                         


                                                         

تعداد بازديد اين صفحه: 8437
تعداد بازديد از سايت: 68431569
تعداد بازديد زيرپورتال: 1283909
اين زيرپورتال امروز: 843
در امروز: 38905
اين صفحه امروز: 4
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved