دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتكوچك يا بزرگ كردن بخش :.نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال مدیریت آمار و فن آوری اطلاعاتزیرپورتال مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
Collapse واحد فن آوری اطلاعاتواحد فن آوری اطلاعات
سخت افزار
نرم افزار
شبکه
خدمات
شورای فن آوری اطلاعات
بانک نرم افزار
تماس با ما
Expand دانستنی های فن آوریدانستنی های فن آوری
Expand آموزشآموزش
پیوندها
نقشه سایت
تاریخچه
کارکنان
مدیریت
کارکنان واحد فن آوری اطلاعات
کارکنان واحدهای تابعه
فرآیندها
بانک قوانین
مدیر
مسئول دفتر
شرح وظایف
آموزش بیمه دانشجویی
آموزش فرم دریافت نظرات و پیشنهادات
آموزش فرم جمع آوری اطلاعات کارکنان علوم پزشکی
آموزش فرم های ویرایش و لیست و نمایش و ورود اطلاعات
آموزش فرم درخواست بیمه کارکنان
آموزش فرم ثبت نام مشهد
Expand فرم های فن آوریفرم های فن آوری
Expand سامانه پرسش و پاسخسامانه پرسش و پاسخ
آموزش اتوماسیون
تست نظرسنجی
صفحه جدید
تالار گفتمان فناوری اطلاعات
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه
شرح وظایف
Expand کارکنانکارکنان
Expand نگاهی به استان مرکزینگاهی به استان مرکزی
فرآیندها
بانک قوانین
Collapse واحد آمارواحد آمار
معرفی
شرح وظایف
سالنامه آماری
نشریات آماری
Collapse واحد آموزش و پژوهشواحد آموزش و پژوهش
Expand اولویت های پژوهشیاولویت های پژوهشی
Expand عناوین آموزشیعناوین آموزشی
Expand مقالاتمقالات
Collapse سالنامه آماریسالنامه آماری
Expand سال 1387سال 1387
Expand سال 1388سال 1388
Expand سال 1389سال 1389
سال 1390
Expand سال 1391سال 1391
Expand سال 1392سال 1392
سالنامه آماری سال 1393
سالنامه آماری سال 1394
سالنامه آماری سال 1395
Collapse شاخص های سلامتشاخص های سلامت
Expand ایرانایران
Expand جهانجهان
Collapse مدیریت آمار و فنآوری اطلاعاتمدیریت آمار و فنآوری اطلاعات
Expand سامانه هاسامانه ها
دانشگاههای علوم پزشکی
میز خدمت
test_end_setup
صفحه تستی
مقالات آماری
Collapse شماره یک (خلاصه عملکرد)شماره یک (خلاصه عملکرد)
واحد آمار
واحد فن آوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری
پیام مدیریت
تماس با مدیریت آمار و فن آوری
نقشه سایت
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved