دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتماس با ما
شماره تماس مستقیم ریاست
33133685 - 086
 
شماره تماس داخلی ریاست
2321
 
شماره تماس مستقیم دفتر
33133685 - 086
 
شماره تماس داخلی دفتر
2321
 
شماره تماس مستقیم کارشناسان حوزه آمار
33136407 
 
شماره تماس داخلی کارشناسان حوزه آمار
2323 - 2319
 
شماره تماس مستقیم کارشناسان شبکه
33130941
 
شماره تماس داخلی کارشناسان شبکه
2363
شماره تماس مستقیم کارشناسان پورتال سازمانی
33124922
شماره تماس داخلی کارشناسان پورتال سازمانی
2318
شماره تماس مستقیم کارشناسان اتوماسیون اداری
33134421
شماره تماس داخلی کارشناسان اتوماسیون اداری
2322
شماره تماس مستقیم کارشناسان HIS
33134421
شماره تماس داخلی کارشناسان HIS
2322
 
 
 
 
 
 
فکس :
33133685 - 086
 
پست الکترونیکی:
واحد فن‌آوری اطلاعات
it@arakmu.ac.ir
amar@arakmu.ac.ir
 
واحد آمار
 
 
آدرس پستی :
 
استان مرکزی - اراک - خیابان شهید شیرودی– خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی– طبقه چهارم– مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved