چهارشنبه 2 اسفند 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتماس با ما
شماره تماس مستقیم ریاست
33133685 - 086
 
شماره تماس داخلی ریاست
2321
 
شماره تماس مستقیم دفتر
33133685 - 086
 
شماره تماس داخلی دفتر
2321
 
شماره تماس مستقیم کارشناسان حوزه آمار
31364073 – 086
 
شماره تماس داخلی کارشناسان حوزه آمار
2323 - 2319
 
شماره تماس مستقیم کارشناسان شبکه
33134421-086
 
شماره تماس داخلی کارشناسان شبکه
2322
شماره تماس مستقیم کارشناسان پورتال سازمانی
31249223 – 086
شماره تماس داخلی کارشناسان پورتال سازمانی
2318
شماره تماس مستقیم کارشناسان اتوماسیون اداری
33124922 –086
شماره تماس داخلی کارشناسان اتوماسیون اداری
2324
شماره تماس مستقیم کارشناسان HIS
33124922 – 086
شماره تماس داخلی کارشناسان HIS
2324
 
 
 
 
 
 
فکس :
33133685 - 086
 
پست الکترونیکی:
واحد فن‌آوری اطلاعات
it@arakmu.ac.ir
amar@arakmu.ac.ir
 
واحد آمار
 
 
آدرس پستی :
 
استان مرکزی - اراک - خیابان شهید شیرودی– خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی– طبقه چهارم– مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved