دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمعرفی همکاران

 

خانم فاطمه احمدی مسئول دبیر خانه های ذیل می باشد 

1- دبیر خانه جذب هیات علمی2 - دبیر خانه هسته تحقیق ونظر دهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی - و3-دبیر خانه هیات بدوی -انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved