دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت                     خرم آنکس که در این محنت گاه                                                خاطری را سبب تسکین است

بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان با هدف بهبودی و رضایتمندی بیماران در زمینه ارائه خدمات درمانی با عزمی راسخ در سایه تلاش های

شبانه روزی همکاران با هدف التیام رنج و آلام ناشی از بیماری افتخار ارائه خدمات درمانی و آموزشی بهینه را به مردم عزیزمان دارد.

تلاش ما آنگاه به ثمر می نشیند که دردمندی سلامتی خویش را بازیابد و دستی به نشانه شکر به آسمان بلند کند.


                                                                                                                                              دکتر محمدرضا حجتی

                                                                                                                               ریاست بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved