دوشنبه 4 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسرکار خانم خسروانی
سمت:مترون بیمارستان قائم مقام فراهانی

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشدپرستاری گرایش داخلی جراحی
سوابق اجرایی:
سازمان بهزیستی استان مرکزی.کارشناس مسئول امور توانبخشی و پیشگیری در سالهای 83-81
دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک.مدرس بالینی دانشکده پرستاری-مامایی در سالهای 86-83
دانشگاه آزاداسلامی واحدفراهان و اراک.مدرس دانشکده علوم انسانی در سالهای 89-86
دانشگاه علوم پزشکی اراک.مدرس بالینی دانشکده پرستاری-مامایی در سالهای 94-92
بیمارستان قدس اراک.کارشناس اعتباربخشی بیمارستان و دبیرکمیته مرگ و میر در سالهای 94-90

مهارت ها:
بیش از 8 سال سابقه کار بالینی در بخش های ویژه.اتاق عمل.جراحی-داخلی در بیمارستان های امیرالمومنین.امیرکبیر و قدس اراک.مرکز آموزشی درمانی الزهرا و شهید چمران اصفهان.مرکز آموزشی درمانی اکباتان.مباشر کاشانی و فاطمیه همدان
نشانی:فراهان.بلوار قائم مقام فراهانی
تلفن محل کار:        داخلی 223                          24 -33724420 
دورنگار:                                                               33724423   
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved